Welcome | Laipni lūgti | Добро пожаловать

Atsauksmes

Oskars Skara, restorāna Bibliotēka līdzīpašnieks

„Pieņemot lēmumu par investīciju veikšanu restorānā Bibliotēka, piesaistījām AG Capital, lai veiktu projekta finanšu novērtējumu. AG Capital aprēķini skaidri parādīja nepieciešamo restorāna noslogojumu un bezzaudējumu līmeni.”


Risinājumi

Šis produkts var palīdzēt

"Mēs gribam iegādāties jaunās ražošanas iekārtas, bet neesam pārliecināti vai spēsim tās atpelnīt"

Attīstības iespēju novērtēšanas rīks

Pakalpojuma apraksts

Mērķa klienti: Latvijas un ārzemju uzņēmumi, kuri plāno attīstīt jaunus biznesa virzienus, vai arī paplašināt esošos.

 

Prasības klientiem: Nav īpašu prasību.

 

Pakalpojuma apraksts:

Jauno iespēju novērtēšana palīdzēs Jums pieņemt pareizo lēmumu par to, vai ir lietderīgi ieguldīt līdzekļus jaunajā biznesa virzienā (iekārtā, veikalā, klientā, produktā), kādi faktori visvairāk ietekmē jaunās attīstības iespējas rezultātus, cik ātri projekts atpelnīsies, kādi ir bezzaudējuma pārdošanas apjomi (arī mainoties galvenajām izmaksu pozīcijām), kā arī izvērtēt/salīdzināt dažādus projekta attīstības scenārijus.

Darba ietvaros mēs izstrādājam aprēķinu formu, ar kuras palīdzību ir iespējams izveidot jaunā projekta attīstības finanšu plānu, ar iespēju elastīgi mainīt svarīgākos pieņēmumus.
 

Modeļa funkcionalitāte:

  • Iespēja mainīt svarīgākos pieņēmumus, t.sk. modelēt nezināmās lietas, par jauno projektu (piem. telpu nomas maksas apjoms kamēr vēl notiek pārrunas vai darbinieku skaits);
  • Projekta pašreizējās vērtības aprēķins (NPV, Net Present Value) – šis rādītājs palīdzēt noteikt, vai ir lietderīgi uzsākt projektu, jeb labāk ieguldīt līdzekļus kaut kur citur;
  • Investīcijām nepieciešamo naudas līdzekļu apjoma aprēķins, kritiskā mēneša noteikšana no naudas plūsmas viedokļa;
  • Vairāku apgrozījuma scenāriju salīdzinājums (piemēram minimālo, maksimālo un vidējo scenāriju);
  • Iespēja izveidot bezzaudējuma scenāriju, noteikt bezzaudējuma apgrozījuma līmeni, kā arī ātri veikt pārrēķinus, mainoties pieņēmumiem;
  • Grafisks attēls projekta naudas plūsmas attīstībai.

Jauno projektu NPV aprēķins