Welcome | Laipni lūgti | Добро пожаловать

Atsauksmes

Curtis Konvalin, Director of Budget and Finance, Riddle’s Group, Inc.

“Kā augošam uzņēmumam ar 53 mazumtirdzniecības vietām un vairākām filiālēm, mums radās nepieciešamība pēc budžeta plānošanas rīka, kas mums palīdzētu vadīt savu attīstību.  AG Capital speciālisti bija ļoti profesionāli, efektīvi, pacietīgi un ar viņiem bija viegli sastrādāties visā darba laikā. Es ieteiktu AG Capital speciālistus visiem, kam nepieciešama palīdzība sarežģītu Excel tabulu veidošanā, lai sasniegtu uzņēmuma vajadzības.”


Risinājumi

Šis produkts var palīdzēt:

"Mēs esam izauguši pietiekoši lieli un mums ir nepieciešams izstrādāt finanšu plānu nākotnes darbībai"

Budžetēšanas sistēmas izveidošana

Pakalpojuma apraksts

Mērķa klienti: Latvijas un ārzemju vidēja lieluma uzņēmumi (Latvijai – ar gada neto apgrozījumu diapazonā no 500’000 EUR līdz 15’000’000 EUR), kuri svarīgāko lēmumu pieņemšanā vairs nespēj/nevēlās balstīties tikai uz intuīciju.

 

Prasības klientiem: sakārtota iekšējā grāmatvedības un noliktavas uzskaites sistēma (datorizēta), jābūt iespējai saņemt nepieciešamo informāciju elektroniski (formātā, kas būtu saprotams MS Excel). Ja sistēma ir, bet nav līdz galam sakārtota, tad šī pakalpojuma ietvaros mēs arī sniedzam rekomendācijas attiecībā uz to, kā efektīvāk organizēt iekšējo uzskaiti.

 

Pakalpojuma apraksts:
Lai arī vizuāli mūsu izstrādātie budžeti ir līdzīgi viens otram, to būtība atšķiras, jo katram klientam tiek radīts unikāls produkts. Savā darbā iedziļināmies klienta darbības specifikā, saprotam kā savā starpā saistās ieņēmumi ar mainīgām izmaksām, kādi ir uzņēmuma galvenie riska faktori.

AG Capital izstrādātajiem budžetiem ir būtiskas priekšrocības:

 1. Ir ļoti vienkārši nomainīt galvenos riska faktorus. Piemēram, kokapstrādes uzņēmumiem produkcijas pašizmaksa ir atkarīga no koksnes iepirkuma cenas. Ar pāris pogas spiedieniem nomainot plānoto izejvielu cenu ir iespējams uzreiz saprast kā tas ietekmēs uzņēmuma peļņu un naudas plūsmu. Šādā veidā var viegli izstrādāt vairākus attīstības scenārijus un jau laicīgi izstrādāt savu atbildes reakciju, iestājoties nelabvēlīgiem scenārijiem.
 2. Izpildes analīzes faili ir piesaistīti grāmatvedības datiem un aizpildās automātiski. Tas nozīmē, ka jebkurā brīdī  5 minūtēs Jūs varat izveidot budžeta izpildes atskaiti.

Parasti mūsu izstrādātie budžeti, sevī ietver šādas funkcijas (protams, atkarībā no uzņēmuma specifikas):

 • Atdalītus peļņas un zaudējumu budžetu un naudas plūsmas budžetu;
 • Bilances prognozi pa mēnešiem;
 • Detalizētu ieņēmumu prognozi pa mēnešiem, pa produktu grupām, pa struktūrvienībām;
 • Detalizētu prognozi uzņēmuma izmaksu pozīcijām;
 • Darbinieku atalgojuma prognozi, kas tiek piesaistīts to ietekmējošiem rādītājiem (piem. pārdošanas apjomiem, debitoru līmenim, u.c.) ar iespēju ātri mainīt atalgojuma sistēmas parametrus, kas automātiski ietekmēs visas pārējās finanšu plāna pozīcijas
 • Iespēju veidot produkcijas iepirkumu plānu atkarībā no prognozētās situācijas tirgū un plānotajiem pārdošanas apjomiem;
 • Optimāla krājumu līmeņa uzturēšanas aprēķinu;
 • Prognozi par iespējamiem norēķiniem ar piegādātājiem, kā arī iespējamos samaksas grafikus konkrētiem piegādātājiem;
 • Prognozi par iespējamiem norēķiniem ar debitoriem, kā arī iespējamos samaksas grafikus konkrētiem debitoriem;
 • Iespēju ātri mainīt svarīgākos pieņēmumus par uzņēmuma attīstību ietekmējošiem ārējiem faktoriem, kas automātiski atspoguļosies visās finanšu plāna pozīcijās. Šādā veidā būs iespējams ātri veikt dažādu scenāriju analīzi un koriģēt savu rīcības plānu, atkarībā no situācijas;
 • Budžeta izpildes analīzes modelis, kas tiktu piesaistīts uzņēmuma uzskaites sistēmas atskaitēm. Izpildes dati tiks automātiski eksportēti izpildes analīzes failā no uzskaites sistēmas atskaitēm;
 • Citi ar augstāk minētajām problēmām saistītie aprēķini.

Pēc izstrādes uzņēmuma vadība un iesaistītie darbinieki tiek apmācītas darbam ar budžetēšanas sistēmu.

 

Budzets - Apgerbu tirgotajs

 

Budzets izpildes analize