Welcome | Laipni lūgti | Добро пожаловать

Risinājumi

Šis produkts var palīdzēt:

"Mums regulāri jāveic visdažādākie finanšu aprēķini, kuros ir vairāki nezināmie, bet izskatās, ka mūsu grāmatvede nav īsti spējīga to izdarīt."

Regulārie finanšu ārpakalpojumi

Pakalpojuma apraksts

Mērķa klienti: Latvijas un ārzemju vidēja lieluma uzņēmumi (Latvijai – ar gada neto apgrozījumu diapazonā no 500’000 EUR līdz 15’000’000 EUR), kuru biznesa specifika ir pietiekoši sarežģīta, lai to spētu kontrolēt viens vadītājs/īpašnieks, bet kuriem nav nepieciešams algot pilnas slodzes finanšu direktoru.

 

Prasības klientiem: sakārtota iekšējā grāmatvedības un noliktavas uzskaites sistēma (datorizēta), jābūt iespējai saņemt nepieciešamo informāciju elektroniski (formātā, kas būtu saprotams MS Excel). Ja sistēma ir, bet nav līdz galam sakārtota, tad šī pakalpojuma ietvaros mēs arī sniedzam rekomendācijas attiecībā uz to, kā efektīvāk organizēt iekšējo uzskaiti.
 

Pakalpojumi:
Parasti klienti, ar kuriem notiek sadarbība uz regulārās bāzes, izmanto vairākus pakalpojumus no šī saraksta:

 

SIA AG Capital ikmēneša finanšu ārpakalpojumu paketes

 

Pozīcija

Starts

Pamats

Padziļināts

All-Inclusive

Ikmēneša sapulču skaits

1

2

2

4

 

 

 

 

 

Rezultātu analīze

 

 

 

 

Budžeta izpildes analīzes ikmēneša veidošana

V

V

V

V

Struktūrvienību/ produktu/ objektu/ utml ikmēneša rentabilitātes aprēķini

V

V

V

V

Pārdošanas rezultātu ikmēneša analīze

V

V

V

V

Produktu pilnās pašizmaksas ikmēneša aprēķini

 

V

V

V

Power Point prezentācijas izstrāde uzņēmuma vadībai par mēneša rezultātiem

V

V

V

V

Power Point prezentācijas izstrāde uzņēmuma darbiniekiem par mēneša rezultātiem

 

 

V

V

Ieteikumi uzņēmuma vadībai rezultātu uzlabošanai

V

V

V

V

 

 

 

 

 

Finanšu plānošana

 

 

 

 

Budžeta ikgadējā atjaunošana

 

 

V

V

Rentabilitātes modeļa ikgadējā atjaunošana

 

 

V

V

Citu aprēķinu rīku ikgadējā atjaunošana

 

 

V

V

Budžeta sākotnējā izstrāde

 

 

 

V

Rentabilitātes modeļa sākotnējā izstrāde

 

 

 

V

Tekošās naudas plūsmas iknedēļas prognozēšana

 

 

 

V

 

 

 

 

 

Citi pakalpojumi

 

 

 

 

Klienta interešu pārstāvēšana bankās – pēc nepieciešamības

 

 

V

V

Jauno investīciju projektu atpelnīšanas aprēķini – pēc nepieciešamības

 

V

V

V

Jauno attīstības projektu izvērtēšana – pēc nepieciešamības

 

V

V

V

Konkurentu finanšu pārskatu ikgadējā analīze

 

 

 

V

Slēdzamo līgumu izskatīšana no finanšu viedokļa un apstiprināšana

 

V

V

V

Statistikas atskaites no CSB par klienta nozari

 

V

V

V

Atskaišu veidošana pēc klienta noteiktām formām

 

V

V

V

Grāmatvedības politikas pilnveidošana uzņēmuma iekšējām vajadzībām, konsultācijas uzņēmuma grāmatvežiem

V

V

V

V

Ieteikumi darbinieku atalgojuma sistēmas izveidošanai, atalgojuma līmeņu analīze

 

 

V

V

Ieteikumi uzņēmuma reorganizācijas plāna izstrādei

 

 

V

V

Visas analīzes un atskaites parasti tiek sagatavotas kopā ar PowerPoint prezentāciju, kuras laikā tiek sniegti svarīgākie novērojumi un secinājumi.

Darbs pie klienta projekta pārsvarā notiek attalināti, mūsu ofisā. Klātienē notiek aprēķinu rezultātu prezentācijas, darba uzdevumu saņemšana, piedalīšanās klienta rīkotajās sapulcēs (kad nepieciešams).

Faili

Finanšu analīze Pārdošanas rezultātu apkopojums