Welcome | Laipni lūgti | Добро пожаловать

Atsauksmes

Julia Shandra, Grenardi Group Estonia OÜ vadītāja

Mūsu veikalu rentabilitātes aprēķini, kurus gatavo AG Capital, dod mums dzelžainos argumentus pārrunās ar tirdzniecības centriem par nomas nosacījumiem. Visās pārrunās par nomas maksu samazināšanu mēs panācām vienošanās uz mums izdevīgiem nosacījumiem.”


Risinājumi

Šis produkts var palīdzēt:

"Mūsu uzņemumam pieder vairāki veikali un mēs gribam zināt vai tie visi ir rentabli"

Struktūrvienību rentabilitātes aprēķini

Pakalpojuma apraksts

Mērķa klienti: Latvijas un ārzemju uzņēmumi, kuri vēlas saprast, kā sadalās viņu kopējie rezultāti pa struktūrvienībām/produktu grupām/pārdošanas kanāliem/darbiniekiem un sākt attiecīgi rīkoties.

 

Prasības klientiem: sakārtota iekšējā grāmatvedības un noliktavas uzskaites sistēma (datorizēta), jābūt iespējai saņemt nepieciešamo informāciju elektroniski (formātā, kas būtu saprotams MS Excel). Ja sistēma ir, bet nav līdz galam sakārtota, tad šī pakalpojuma ietvaros mēs arī sniedzam rekomendācijas attiecībā uz to, kā efektīvāk organizēt iekšējo uzskaiti.

 

Pakalpojuma apraksts:

Uzņēmuma kopējos rezultātus veido atsevišķu nodaļu, produktu grupu, klientu, darbinieku rezultātu kopsumma. Praktiski jebkurš uzņēmums spēj identificēt šādas kopējo rezultātu sastāvdaļas.

Struktūrvienību rentabilitātes noteikšana palīdzēs Jums laicīgi identificēt problēmas struktūrvienību līmenī, nevis uzņēmuma līmenī, novērtēt krājumu atbilstību katras konkrētās biznesa vienības apgrozījumam, novērtēt vai konkrētā biznesa virziena katras izmaksu pozīcijas apjoms ir adekvāts ieņēmumiem, kā arī salīdzināt struktūrvienību sniegumu savā starpā. Līdzīga loģika attiecas arī uz produktu grupu, noieta kanālu un darbinieku rentabilitātes aprēķiniem.

Arī šajā produktā, tāpat kā budžeta izstrādē, mūsu aprēķinu formas ir maksimāli automatizētas – to aizpildīšana notiks automātiski no grāmatvedības un/vai noliktavas datiem.

 

Modeļa funkcionalitāte:

  • Ieņēmumu un tiešo ražošanas/pārdošanas izdevumu sadalījums pa struktūrvienībām, pa mēnešiem, pa produktu grupām;
  • Netiešo izdevumu sadalījums pa struktūrvienībām, pa mēnešiem, saskaņā ar Pasūtītāja noteiktiem principiem (piemēram, sadalot netiešās izmaksas, attiecinot tās pret katras struktūrvienības apgrozījumu vai bruto peļņu);
  • Ikmēneša kopējo uzņēmuma rezultātu (peļņas un zaudējumu aprēķina) sadalījums pa struktūrvienībām, katras struktūrvienības peļņas vai zaudējumu aprēķins;
  • Kopsavilkums par katras struktūrvienības sniegumu gada garumā;
  • Iespēja veidot struktūrvienību reitingus pēc dažādiem parametriem (apgrozījums, vidējā atlaide, bruto vai neto peļņa utml);
  • Nepieciešamā bezzaudējuma apgrozījuma aprēķins katrai struktūrvienībai, ņemot vērā viņa vidējo uzcenojumu;
  • Struktūrvienību efektivitātes noteikšana, atkarībā no uzņēmuma specifikas, pa mēnešiem (piemēram, apgrozījums uz m2, vidējā krājumu aprite, vidējā peļņa uz vienu klientu, utml);
  • Iespēja attiecināt uz struktūrvienībām arī t.s. „ekonomiskās” izmaksas, kas neatspoguļojas grāmatvedības uzskaitē, piemēram, krājumos vai debitoros iesaldētās naudas alternatīvo vērtību;
  • Aizpildīšanas automatizācija – izpildes dati tiks automātiski eksportēti rentabilitātes failā no uzskaites sistēmas atskaitēm.

Rentabilitātes modelis