Welcome | Laipni lūgti | Добро пожаловать

Atsauksmes

Oskars Skara, restorāna Bibliotēka līdzīpašnieks

„Pieņemot lēmumu par investīciju veikšanu restorānā Bibliotēka, piesaistījām AG Capital, lai veiktu projekta finanšu novērtējumu. AG Capital aprēķini skaidri parādīja nepieciešamo restorāna noslogojumu un bezzaudējumu līmeni.”


Risinājumi

Uzziniet, kā atrisināt šo problēmu:

"Mēs gribam atvērt jaunu restorānu, bet neesam pārliecināti vai mums to vajag, vai atpelnīsim ieguldījumus un pie kādas apmeklētības?" Risinājums...

FCM Ltd

FCM Ltd ir viens no vadošajiem finanšu konsultāciju uzņēmumiem Latvijā, kurš sniedz finanšu vadības un plānošanas pakalpojumus.

Mūsu sadarbība ilgst jau vairāku gadu garumā. Sadarbības gaitā cenšāmies izveidot arvien efektīvāku un arvien vairāk uz rezultātu orientēto sadarbības modeli starp abiem uzņēmumiem no klientu viedokļa.

Mūsu darbinieki kopprojektos strādā kā FCM Ltd darbinieki, jo klientam nav svarīga mūsu iekšējā struktūra, bet gan rezultāts.

Pateicoties šim modelim, klientam nav vajadzības kontaktēties ar vairākiem speciālistiem, bet gan viss tiek veikts pēc „Vienas pieturas aģentūras” principa.”