Day

June 21, 2022

Kas ir pašizmaksa?

///
Comment0
/
Categories
Pašizmaksa – izmaksu kopums uz 1 produkta vai pakalpojuma vienību Pašizmaksa īsumā: Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas uzņēmuma izmaksas un saražotās produkcijas daudzums; Pašizmaksas aprēķins pārsvarā tiek izmantots ražošanas uzņēmumos, lai noteiktu pareizu produkta cenu; Pašizmaksa norāda, kā optimizēt peļņu,...
Read More →