By

Maksims Sics

Kas ir pašizmaksa?

//
Ievietoja
/
Comment0
/
Categories
Pašizmaksa – izmaksu kopums uz 1 produkta vai pakalpojuma vienību Pašizmaksa īsumā: Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas uzņēmuma izmaksas un saražotās produkcijas daudzums; Pašizmaksas aprēķins pārsvarā tiek izmantots ražošanas uzņēmumos, lai noteiktu pareizu produkta cenu; Pašizmaksa norāda, kā optimizēt peļņu,...
Read More →

ALTUM finanšu atbalsts COVID-19 skartiem uzņēmumiem

//
Ievietoja
/
Comment0
/
Categories
Dēļ COVID-19 izplatības daudzi uzņēmumi nevar kā parasti turpināt saimniecisko darbību. Darbinieki spiesti ņemt atvaļinājumus, vai pielāgot darbu, strādājot no mājām; piegādātāji atsaka pasūtījumus, un klientu skaits kritiski samazinās. Cik ilgi vīruss turpinās izplatīties un vai Jūsu uzņēmums būs spējīgs uzturēt...
Read More →