Biznesa dzīves cikls un nepieciešamie rīki

///
Comment0
/
Categories

Gandrīz katrs ir dzirdējis vismaz kaut ko par “biznesa dzīves ciklu”. Līdzīgi cilvēkam, tas sākas ar uzņēmuma dzimšanu, turpinās ar izaugsmi, briedumu. Taču, atšķirībā no cilvēka ierastā dzīves ceļa, uzņēmumam nav noteikts vidējais vecums, cik gadus tas spēj izdzīvot. Ar pareizajiem rīkiem un stratēģisku plānošanu, kompānijas mēdz dzīvot ilgi (vecākā kompānija pasaulē “Kongo Gumi” dibināta 578. gadā). Tiesa gan, ka galējais posms varētu būt uzņēmuma pārdošana, taču arī pēc tā, uzņēmuma saimnieciskā darbība turpinās.

Katrā biznesa dzīves posmā ir derīgi atšķirīgi rīki. Lai gan tie, protams, nav akmenī iekalti, pavisam jaunai biznesa idejai visticamāk nebūtu jēgas veikt padziļinātu rentabilitātes analīzi. Taču jau nobriedušam uzņēmumam var lieti noderēt biznesa plāna izstrāde kādam jaunam produktam.

infografika

Biznesa plāns

Biznesa plāns ir dokuments, kurā sīki aprakstīts, kā bizness –  jaunā produktu līnija / jauns biznesa virziens / jaunuzņēmums – definē savus mērķus un kā tam jāpanāk savu mērķu sasniegšana. Biznesa plānā izklāstīts firmas ceļvedis no tā darbības, finanšu un pārdošanas viedokļa. Bieži vien jaunie uzņēmēji atliek biznesa plāna izveidi uz vēlāku laiku, jo uzskata, ka tas vajadzīgs vien tādēļ, lai piesaistītu finansējumu. Lai gan bez biznesa plāna tik tiešām pārdot ideju ir grūti, tas ir nepieciešams arī pašam uzņēmējam, jo ļauj izvērtēt riskus, iespējas un uzņēmuma dzīvotspēju.

Finansējuma piesaiste

Kad uzņēmums grib augt un attīstīties ātrāk nekā tas var atļauties ar esošajiem resursiem, biznesa vadītāji meklē papildus finansējuma piesaistes iespējas. Finansējuma trūkums var rasties ne tikai izaugsmes stadijā, kad uzņēmums paplašina savu darbību, bet arī tad, kad mainās tirgus apstākļi un iestājas likviditātes grūtības. Lieli un vidēji uzņēmumi Latvijā pārsvarā mēģina piesaistīt finansējumu caur bankām, citām kredītiestādēm (piemēram, Altum) un Eiropas Savienības fondu projektiem. Bieži vien finansējuma piesaiste nerobežojas ar vienkāršu aptauju, bet gan prasa laika ieguldījumu no klienta puses, lai izstrādātu un aizpildītu visus nepieciešamus dokumentus finansējuma piesaistei. Tāpat, noder arī banku aptaujas, ļaujot saprast izdevīgākos nosacījumus aizņēmumam.

Finanšu plānošana un analīze

Bez finanšu kontroles, uzņēmums ātri vien sāks izšķērst resursus uz nevajadzīgām lietām un nerentabliem projektiem. Arī attaisnojums par to, ka “finanšu plānošana nav domāta manam uzņēmumam” ir lieks, jo pareizi izveidots finanšu plāns ļauj skatīties uz uzņēmuma procesiem “no augšas uz leju”. Šajā posmā kompānijai ieteicams domāt par:

  • budžetu, kas ļauj efektīvi pārvaldīt un redzēt operacionālas darbības efektu uz finanšu rezultātiem;
  • rentabilitātes analīzi, kas atklāj vai visas struktūrvienības strādā ar peļnu vai kāda nodaļa “velk” biznesu uz leju;
  • pašizmaksas analīzi, kas izvērtē par kādu cenu ieteicams pārdot produktus;
  • investīciju projektu analīzi, kas nepieciešama, lai saprastu kurš projekts nesīs lielākus “augļus”;
  • naudas plūsmas plāns, kas palīdz pārvaldīt naudas līdzekļus, lai norēķinātos ar visiem piegādātājiem;

Šos rīkus nav jāpielieto visus reizē, taču uzņēmumam augot un attīstoties, īpašnieki vai finanšu vadītāji visticamāk sāks izjust nepieciešamību sekot līdzi vairākiem parametriem.

Finanšu modelēšana

Finanšu modelēšanas pakalpojumi visvairāk nepieciešami uzņēmumiem, kas plāno pārvaldīt vai jau pārvalda lielākus resursus. Parasti finanšu modelis tiek saistīts ar vairākām nodaļām, sistēmām, vai arī tiek pielietots, kad ir nepieciešams veikt sarežģītus aprēķinus, kas nosaka biznesa attīstības virzienu. Finanšu modelis ir dinamisks finanšu plāns, kas paredz automātiskas izmaiņas atkarībā no biznesa noteicošiem faktoriem. Ar šāda modeļa palīdzību uzņēmumi savlaicīgi var prognozēt dažādus attīstības scenārijus un redzēt finanšu rezultātu ietekmi. Parasti, modelī tiek ņemti vērā ne tikai iekšēji faktori, bet arī ārēji riski, piemēram, straujš izejvielu cenu kāpums vai nepietiekami pārdošanas apjomi. Tipisks finanšu modelis ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilances un naudas plūsmas prognozes, kā arī palīgaprēķinu tabulas (apgrozāmo līdzekļu prognozes, kredīta atmaksas grafiku, nolietojuma prognozes, motivācijas sistēmu un citus).

Biznesa vērtēšana

Uzņēmuma novērtēšana palīdz atbildēt uz vienkāršu jautājumu “Cik vērts ir mans uzņēmums / Cik maksā manas uzņēmuma daļas?”. Uzņēmuma novērtējumu var izmantot, lai noteiktu uzņēmuma patieso vērtību dažādu iemeslu dēļ, ieskaitot pārdošanas vērtību, partneru īpašumtiesību noteikšanu, nodokļu izmaiņām. Pārsvarā tas tiek pielietots, lai spētu noteikt optimālo cenu uzņēmuma vai vienības pārdošanai, kā arī piesaistītu papildus finansējumu pret kapitāla daļām.

Konkurentu analīze

Konkurentu analīzi uzņēmumi veic gan izveides procesa gaitā, izvērtējot konkuretspēju, gan uzsākot darbību kādā jaunā nišā vai arī ikgadēji apskatot savus konkurentus, izpētot, kāpēc citiem klājas finansiāli sliktāk vai labāk. Tas palīdz saprast vai vidējas izmaksas/ienākumi/marža atbilst tirgus līmenim. Reizi gadā konkurenti publicē savus gada pārskatus, un pat no tiem var iegūt pietekami daudz vērtīgas informācijas.

Finanšu apmācības

AG Capital komanda, guvusi plašu pieredzi finanšu konsultāciju sfērā vairāk nekā 10 gadu garumā. Komanda ir strādājusi ar uzņēmumiem gandrīz visās nozarēs, konsultējot uzņēmumus gan par finanšu modelēšanu, gan korporatīvo finanšu tēmām, gan vērtējumiem, gan uzņēmējdarbības finansēšanu un aktīvu pārvaldību. Bieži vien kompānijas ir pieprasījušas ne tikai pakalpojumus, bet arī finanšu kompetences attīstības apmācības darbiniekiem. Pašlaik mūsu komanda bieži organizē profesionālās apmācības privātiem un dažādu nozaru valsts uzņēmumiem par šādām tēmām:

majaslapa

Piesakies bezmaksas konsultācijai, lai uzzinātu vairāk par šiem finanšu rīkiem un plānveidīgi attīstītu biznesu:

Leave a Reply