CFO vai finanšu analītiķis – kā atšķiras finanšu amati?

///
Comment0
/
Categories

Grāmatvedis, finanšu analītiķis, finanšu direktors… Kā vajadzētu atšķirties darba pienākumiem katrā no šiem amatiem? Lai gan bieži vien it kā zinām galvenās iezīmes, mēdzam aizmirst, ka katram no šiem amatiem ir citādas ekspektācijas, darba uzdevumi un atbildība par noteiktām lietām. Šajā rakstā esam apkopojuši galvenās finanšu pozīcijas uzņēmumā. Apskatām arī jautājumu – kad būtu nepieciešams ieviest šīs lomas?

 

1-01

1. Finanšu direktors (CFO)

Finanšu direktors ir uzņēmuma finanšu vadītājs augstākajā pozīcijā. Finanšu direktors ir atbildīgs par uzņēmuma finanšu stratēģijas izveidi un uzraudzīšanu, budžeta pārskatīšanu, attiecību uzturēšanu ar investoriem un/vai bankām, risku apzināšanu un novēršanu, finanšu komandas vadīšanu. Lielās organizācijās savs finanšu direktors ir vitāli nepieciešams, lai nodrošinātu veiksmīgu uzņēmuma darbību, taču mazākās kompānijās pietiks ar ārpakalpojumu finanšu direktoru, kas sastāda budžetu, nodrošina finansējuma piesaisti un citus pakalpojumus. Tāpat lielās organizācijās finanšu direktors bieži vien ir viens no valdes locekļiem.

 

2-01

2. Finanšu analītiķis

Finanšu analītiķi pārvalda naudu un ieguldījumus kompānijas vai atsevišķu struktūrvienību līmenī. Pienākumos ietilpst arī finanšu pārskatu un prognožu sagatavošana, kredītu uzraudzība, ieguldījumu analīze. Viņi bieži vien sadarbojas ar citām nodaļām uzņēmumā, lai uzraudzītu izmaksas. Lielā mērā finanšu analītiķis veic praktisku finanšu direktora lomu – kamēr vadītājam jāfokusējas uz stratēģiju, finanšu analīķis izpilda sniegtos uzdevumus tiešā veidā. Lielākās kompānijās nepieciešami vairāki finanšu analītiķi, kas atbild par atskaitēm un plānošanu dažādās nodaļās.

 

3-01
3. Finanšu kontrolieris

Finanšu kontrolieris ir uzņēmuma galvenais policists. Finanšu kontrolieris ir pārsvarā atbildīgs par uzņēmuma izdevumiem, tāpēc viņš cieši strādā gan ar finanšu plānošanas un analīzes nodaļu, gan ar grāmatvedības nodaļu. Finanšu kontrolierim ir jāpārliecinās, ka uzņēmums strādā esošā budžeta ietvaros un nauda nekur netiek pazaudēta ceļā. Papildus viņa pienākumos ietilpst darījumu savlaicīga un pareiza reģistrēšana, un naudas plūsmas plānošana – kā tieši nauda ienāk uzņēmumā un kā tā iziet laukā. Finanšu kontrolierim kā arī grāmatvedim ir nepieciešams daudz vairāk pievērst uzmanību detaļām. Turpretī, finanšu analītiķi un vadītāji ir atbildīgi par finanšu plānošanu un analīzi – budžeta sastādīšanu un izdevumu optimizēšanu.  Finanšu kontroliera amats nepieciešams pārsvarā lielāka izmēra kompānijās, kur strādā vairāki grāmatveži.

 

4-01

 4. Grāmatvedis

Uzņēmuma grāmatveži ir atbildīgi par precīzu uzņēmuma skaitļu uzskaiti grāmatvedības sistēmās un sadarbības nodrošināšanu ar Valsts Ieņēmumu Dienestu (VID). Viņu galvenais pienākums ir nodrošināt, ka visi uzņēmuma darījumi ir pareizi reģistrēti un likumīgi. Finanšu uzskaite uzņēmumos ir obligāta, tāpēc bez grāmatveža var iztikt tikai kompānijas, kuras tikko uzsākušas savu darbību un transakciju skaits ir pavisam mazs. Kamēr uzņēmums ir mazs, lielākā daļa uzņēmuma vadītāju grāmatvedības pakalpojumus meklē ārpakalpojumos, jo tas ļauj ietaupīt izmaksas un ir daudz efektīvāk. Lielos uzņēmumos vai uzņēmumu grupās bieži vien būs vairāki pastāvīgi grāmatveži, katrs atbildīgs par savām izmaksu grupām (algas, nodokļi, darījumi, un citi) vai meitas uzņēmumiem.

 

Leave a Reply