ALTUM finanšu atbalsts COVID-19 skartiem uzņēmumiem

///
Comment0
/
Categories

Dēļ COVID-19 izplatības daudzi uzņēmumi nevar kā parasti turpināt saimniecisko darbību. Darbinieki spiesti ņemt atvaļinājumus, vai pielāgot darbu, strādājot no mājām; piegādātāji atsaka pasūtījumus, un klientu skaits kritiski samazinās. Cik ilgi vīruss turpinās izplatīties un vai Jūsu uzņēmums būs spējīgs uzturēt biznesu neparedzēti ilgi?

Lai atbalstītu biznesu, Latvijas valdība kopā ar ALTUM izveidojusi divus jaunus produktus uzņēmumu likviditātes līmeņa stiprināšanai: apgrozāmo līdzekļu aizdevums un kredītu brīvdienu garantija. Finanšu produkti attiecas tikai uz tiem uzņēmumiem un industrijām, kurus ietekmēja COVID-19 izplatība. Tālāk detalizētāk par katru no produktiem.

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums

Neviens nezin, cik ilgsies ārkārtas situācija valstī, tomēr uzņēmējiem paliek rēķinu un maksājumu slogs – līzings un kredītu procentu maksājumi, maksājumi piegādātājiem, komunālie maksājumi, īre, utt. Ņemot vērā to, ka daži uzņēmumi tika spiesti pilnībā apstādināt jebkādu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, uzņēmumiem var rasties likviditātes problēmas. Lai tiktu pāri šim periodam, ALTUM piedāvā iespēju izvērtēt apgrozāmo līdzekļu aizdevumu. Pirmkārt, uzņēmumam ir jāiesniedz pieprasījumu bankā, kur tas apkalpojas ikdienā. Gadījumā, ja banka atteiks, tad ALTUM izvērtēs Jūsu pieteikumu. Aizdevums ir domāts tikai un vienīgi, lai uzturēt biznesa attiecības ar partneriem un laicīgi maksāt rēķinus, kas pārsvarā attiecas uz saimniecisko darbību. Šis aizdevums nav paredzēts jaunām investīcijām, jaunu iekārtu iegādei, vēsturisku parādu segšanai vai dividenžu izmaksai.

Nosacījumi

 • Kopīgais aizdevuma apjoms līdz 1m EUR (bet ne vairāk kā 25% no apgrozījuma 2019. gadā)
 • Termiņš līdz 3 gadiem
 • Kredīta brīvdienas līdz 12 mēnešiem
 • Procentu likme 1.9%-2.9%
 • Nodrošinājumam līdz 100 000 EUR ir nepieciešams tikai īpašnieka galvojums (100%)
 • Nav VID parādu virs 150 EUR, vai ir vienošanās ar VID par nodokļu atmaksas kārtību
 • LB Kredītu reģistrā nav negatīvu ierakstu par aizņēmēju, īpašnieku vai amatpersonu
 • Uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās uz 31. decembri 2019. gada

Dokumenti

Lai pieteiktos finansējumam ir nepieciešams aizpildīt virkni ar dokumentiem. Sazinieties ar AG Capital ja nepieciešama palīdzība. Dokumenti iesniegšanai ir sekojoši:

 • Pieteikums
 • Klientu Anketa
 • Gada pārskats par pēdējiem 2 gadiem
 • Operatīvais finanšu pārskats (pēdējais ceturksnis)
 • Operatīva bilance, PZA un atšifrējumi
 • Debitoru un kreditoru saraksti
 • Pamatlīdzekļu saraksts
 • Gada ienākumu deklarācija
 • Konta apgrozījuma pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem
 • Statūti
 • Dokumenti, kas apliecina COVID-19 ietekmi uz biznesu (neapmaksāti rēķini, lauzti līgumi, dokumenti kas apliecina klientu skaita kritumu, utt.)
 • Operatīvais ienākumu – izdevumu aprēķins
 • Aizdevums tiek pārskaitīts uz speciāli izveidoto kontu bankā, ko uzņēmums var izmantot tikai un vienīgi aizdevuma mērķim. ALTUM piecu dienu laikā izskata pieteikumu un dod atbildi, ja nav radušies papildus jautājumi.

  Kredītu brīvdienu garantija

  Gadījumā, ja prognozējot naudas plūsmu uz turpmākiem mēnešiem, Jūs konstatējat, ka apgrozāmie naudas līdzekļi ir ierobežoti, tad īstais laiks ir pārskatīt savas parādsaistības bankās. Vairākas bankas ir pretimnākošas un pārnes kredītu summas atmaksu uz turpmākiem mēnešiem, ļaujot veikt tikai procentu maksājumus krīzes periodā. Tomēr ne visas bankas ir gatavas uzņemties šādu risku slodzi. Uzņēmumiem ir iespēja vērsties pie ALTUM, lai pieteiktos kredītu brīvdienu garantijai, un lai vienotos ar Banku par jauniem parādsaistību dzēšanas nosacījumiem.

  Nosacījumi

  • Limits: 25% no 2019. gada kopējā apgrozījuma, vai ne vairāk par 5m EUR
  • Garantija sedz 50% no parādsaistību summas
  • Termiņš: līdz 6 gadiem atkarībā no kredītu veida
  • Prēmija: 0.5%-1.25% gadā
  • EBITDA marža >1%
  • Debt/Equity < 7.5, pēdējo divu gadu laikā
  • Uzņēmums nav nonācis finanšu grūtībās uz 2019. gada 31. decembri

  Dokumenti

  Garantijas pieteikšana notiek caur savu banku, kurā ir jāiesniedz ALTUM pieteikums. Garantijas pieteikums sastāv no sekojošiem dokumentiem:

  • Apliecinājums kredītu garantijai
  • MVU deklarācija
  • Dokumenti, kas apliecina COVID-19 ietekmi uz biznesu (neapmaksāti rēķini, lauzti līgumi, dokumenti kas apliecina klientu skaita kritumu, utt.)
  • Likviditātes nodrošināšanas plāns 12-18 mēnešiem

  Garantija tiek izsniegta arī jauniem aizdevumiem! Kredītu brīvdienas garantija darbojas uz sekojošiem kredītu produktiem: aizdevums investīciju veikšanai, apgrozāmo līdzekļu finansēšanai (t.sk. kredītlīnijas un overdrafti), un finanšu līzingam. Garantijas netiks piešķirtas augsta riska nozarēm (azartspēles, ieroču tirdzniecība, alkohola tirdzniecība un citi). Piecu dienu laikā ALTUM sniedz atbildi, gadījumā ja nav papildus jautājumu un papildus datu pieprasījuma.

  Esiet informēti un izvērtējiet savas iespējas nodrošināt likviditāti turpmāko gadu laikā jau tagad. Ja jums ir nepieciešams atbalsts apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piesaistīšanā vai kredītu brīvdienas garantijas noformēšanā, rakstiet mums uz maksims@agcapital.eu.

   

   

  1,286 (1)

  Leave a Reply