Kas ir pašizmaksa?

///
Comment0
/
Categories

Pašizmaksa – izmaksu kopums uz 1 produkta vai pakalpojuma vienību

Pašizmaksa īsumā:

 • Aprēķinā tiek ņemtas vērā visas uzņēmuma izmaksas un saražotās produkcijas daudzums;
 • Pašizmaksas aprēķins pārsvarā tiek izmantots ražošanas uzņēmumos, lai noteiktu pareizu produkta cenu;
 • Pašizmaksa norāda, kā optimizēt peļņu, ja uzņēmums veiks kapitālieguldījumus ilgtermiņa aktīvos;
 • Kalpo par pamatu bezzaudējuma punktu aprēķinam un rentabilitātes analīzei;
 • Pašizmaksa palīdz pieņemt stratēģiskus lēmumus: noteikt kuru piegādātāju izvēlēties, vai startēt tenderī ar zemāko cenu, vai palaist tirgū jaunu produktu.

Kad ir vajadzīgs pašizmaksas aprēķins? Piemērs no prakses

Uzņēmums A vēlas izveidot jaunu produktu un produkta ražošanā tiek izmantotas izejvielas, kuru cenas strauji aug (piemēram, metāls un koks). Uzņēmums vēlas saprast, vai jaunais produkts ir rentabls, kā arī prognozēt, vai kompānija varēs izturēt turpmāko cenu pieaugumu.

Pārdošanas departaments sola labas prognozes attiecībā uz šī produkta realizāciju, tirgū ir potenciāls.

…galu galā tiek pieņemts lēmums sagaidīt tirgus cenas kritumu vai mēģināt noslēgt līgumu ar klientu par lielāku apjomu.

Grafiku augšdaļā var redzēt, ka tirgus potenciāls ne vienmēr ir vienāds ar rentabilitāti. Pat ja ir lielas realizācijas iespējas, viss ir atkarīgs no tā, kāda ir produkta pašizmaksa. Nav jēgas uzsākt ražošanu, ja produkts nesīs zaudējumus jau pašā sākotnējā stadijā. Minētajā piemērā uzņēmums kļūst rentabls tikai sākot ar apjomiem, kas parādās jūnijā (apgrozījums = 26,286 pret izmaksām 25,546), bet pirms tam jauns produkts nestu zaudējumus. Neskatoties uz pozitīvām prognozēm no pārdošanas departamenta, pastāv liels risks, ka apgrozījums nepalielināsies tā kā sākotnēji plānots un ir jāizskata vairāki attīstības scenāriji (piemēram, bāzes vai pesimistisks).

Bāzes scenārijs nozīmē, ka apgrozījums neaugtu vispār, vai augtu būtiski lēnāk nekā prognozē pārdošanas departaments. Pie šāda scenārija produkta palaišana paliek pilnībā nerentabla.

Jauna produkta palaišanas procesā jāņem vērā produktu pašizmaksa atkarībā no apjoma.

Pašizmaksas aprēķins kaulēšanās procesā

Cits piemērs no pieredzes ar klientu B, kas ražo industriālos produktus. Produkts tiek izmantots būvniecības procesā un pēc tam arī uzturēšanas laikā. Uzņēmums B vēlējās vienoties ar piegādātāju un klientu par cenu. No vienas puses piegādātājs saka, ka ar lielāku pasūtījumu ir iespēja saņemt lielākas atlaides, no otras puses, klients prasa atlaides pie pasūtījuma. Cik tālu uzņēmums B var pazemināt cenu? Par kādām cenām ir jāvienojas gan ar vienu, gan ar otru, lai produkts joprojām nestu vēlamo peļņu?

Šajā gadījumā nedrīkst aizmirst, ka pasūtot lielāku apjomu veidojas ekonomiskās izmaksas par naudas līdzekļu iesaldēšanu krājumos, ko būtu jāņem vērā aprēķinu procesā. Izveidojot pašizmaksas aprēķinu, uzņēmums spēja noteikt, ka ar lielāku pasūtījumu uz izejvielām, iegūstot 15% atlaidi un ņemot vērā ekonomiskās izmaksas, tas saņems vēlamo peļņas maržu pat ja piedāvā klientam pieprasīto atlaidi -20% apmērā. Tas ir iespējams, jo uzņēmums piemēros -15% atlaidi uz izejvielām arī citiem pasūtījumiem.

Izmaksu klasifikācija

Uzņēmums pārvalda gan tiešās, gan mainīgās izmaksas, kuras, savukārt, klasificējas kā fiksētās un mainīgās izmaksas.

 • Tiešās izmaksas ir izmaksas, kurām ir tieša sasaiste ar preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, tās ir izejvielas, ražošanas darbinieku stundas, piegādes izmaksas, iepakojums, utt.
 • Netiešās izmaksas ir izmaksas, kurām sasaisti ar ražošanas apjomu nevar definēt ar saražoto produktu vai pakalpojumu tiešo ietekmi. Tās ir preču glabāšanas izmaksas, inventāra amortizācija, iekārtu remonts, mārketinga izmaksas. Šīs izmaksas nav tiešā veidā iesaistītas, lai saražotu produktus, tomēr bez tām darbība nav iespējama;
 • Mainīgās izmaksas ir izmaksas, kas mainās proporcionāli ražošanas apjomam. Ja ražošanas process ir apstājies, tad izmaksām jābūt 0. Tā tam ir jābūt teorijā, taču praksē parasti mainīgas izmaksas nekad nav 0, un daļa no izmaksu grupām pārklājas. Piemēram, bieži vien ražošanas telpu komunālie izdevumi tiek pieskaitīti pie fiksētām izmaksām, neskatoties uz to, ka pareizais veids būtu tos klasificēt pie mainīgām netiešām izmaksām.
 • Fiksētās izmaksas ir izmaksas, kas nemainās un nav atkarīgas no saražotā produkcijas daudzuma. Visbiežāk sastopamie ir biroja noma, administrācijas darbinieki, kancelejas, administrācijas transporta izmaksas, licences uzturēšanas izmaksas, juridiskie un grāmatvedības ārpakalpojumi, utt.

Pašizmaksas aprēķinā tiek ņemtas vērā absolūti visas izmaksas, un tās ir sadalītas uz vienas produkcijas daudzumu. Bet kā lai sadala juridisko pakalpojumu izmaksas uz vienu produktu, ja uzņēmums ražo vairākus produktus dažādās kategorijās?

Izmaksu sadalījums uz 1 produkta/pakalpojuma vienību

Vispirms nepieciešams aprēķināt, cik vidēji izmaksā saražot produkciju, izmantojot tiešās izmaksas. Piemēram, uzņēmums C ražo bloknotus. Tam ir nepieciešams zināt, cik izmaksā papīrs, 1 stiprinājums, drukas pakalpojumi. Gadījumā, ja no papīra iegādāta daudzuma, uzņēmums var izdrukāt 100 bloknotus, iegādes cena tiek dalīta ar 100, lai aprēķinātu izmaksas uz 1 vienību. Līdzīgi ir jāizdara ar pārējām izmaksām.

Lai attiecinātu netiešās un pārējās izmaksas ir jāveic dziļāka analīze.

Praksē tiek izveidota viena uzskaites vienība. Atkarībā no nozares, tā var atšķirties, bet parasti tie ir saistīti ar saražotās produkcijas daudzumu. Piemēram, 1 produkta vienība, 1 litrs, 1 kg vai 1 tonna, 1 stunda, 1 projekts, utt.

Uzņēmums, kas darbojas ražošanā parasti izmanto uzņēmuma saražoto produkta daudzumu noteiktā periodā, lai aprēķinātu kāda ir produktu pašizmaksa uz konkrētu periodu. Lai izsecinātu katra produkta vienības izmaksas, netiešās izmaksas tiek attiecinātas uz produkta svaru, vienību skaitu iepakojumā, nepieciešamā ražošanas laika vai kāda cita principa. Kopīgas saražotais apjoms tiek sadalīts starp vairākiem produktiem, attiecinot visas izmaksas uz katru produktu.

“Izmaksu sadalīšanas procesā ir svarīgi turēt prātā vienu domu – izmaksu kopums, kas ir attiecināts uz konkrētu produktu vai pakalpojumu, objektīvi atspoguļo visus patērētos resursus”

Piemēram, zobārstniecības klīnika veic kabineta dezinfekciju pēc katra klienta. Uzņēmumam vispirms jāaprēķina, cik vidēji izmaksā viena kabineta dezinfekcija, un pēc tam jāattiecina izmaksas uz klientu daudzumu katrā pakalpojumu veidā.

Fiksētās izmaksas tiek sadalītas pēc līdzīga principa (apgrozījums, peļņa, apjoms, darbinieku skaits, vai cits). Piemēram, administrācijas izmaksas bieži vien sadala starp produktiem, balstoties uz produkta apgrozījumu, jo lielāks apgrozījums ir saistīts ar lielāku produkta tirdzniecību, jauno sadarbību slēgšanu un produkta aktīvo attīstību, tad arī lielāks administratīvais slogs. Proti, šie pieņēmumi var atšķirties no katra uzņēmuma biznesa specifikas.

Gala rezultāts

 • Pilnas pašizmaksas aprēķinā jāsniedz iespēja redzēt katras izmaksu grupas ietekmi uz produkta pašizmaksu;
 • Tā ļauj saprast kāda ir vēlamā cena un cik tā atšķiras no faktiskās cenas;
 • Nepieciešams atbildēt uz jautājumiem: mainoties izmaksām, kāda būs ietekme uz prognozēto peļņu? Cik lielas iespējas pastāv atkāpties cenā?
 • Pašizmaksas aprēķins arī ļauj veikt prognozi un redzēt, kas notiks, ja izejvielu cenas pieaugs, un vai uzņēmums varēs izturēt cenas kāpumu;
 • Papildus, ir iespēja analizēt ietekmi no jauno iekārtu iegādes uz produkta pašizmaksu.

Izvēloties cenu veidošanas stratēģiju, ir iespēja apskatīt, kādas iespējas pastāv noteikt cenu zem pašizmaksas, bet virs robežizmaksām, lai iekarotu tirgu un piesaistītu vairāk klientu un/vai uzmanības savam zīmolam (piem. banānu cenas, kad pārtikas tirgotājs Lidl iegāja Latvijas tirgū).

Secinājumi

 • Pašizmaksas aprēķinu ir jāveido cilvēkam, kas izprot pašizmaksas veidošanas pamatprincipus;
 • Izmaksu klasifikācijai ir jāatspoguļo reālā bilde nevis tā, kā tas tiek grāmatots;
 • Veidojot pašizmaksas aprēķinu vienmēr ir jādomā par to vai attiecinātās izmaksas atspoguļo padarītā darba efektu uz konkrētu produktu grupu vai vienību;
 • Pašizmaksas aprēķinam ir plašas pielietošanas iespējas un tas var īpaši noderēt izmaksu kāpumu periodā;
 • Pašizmaksa ir it īpaši aktuāla ražošanas uzņēmumos.

Ja vēlies uzzināt vairāk par pašizmaksas aprēķinu tavam uzņēmumam, piesakies konsultācijai!

Leave a Reply