Kas ir uzņēmuma budžets?

///
Comment0
/
Categories
Kas ir uzņēmuma budžets?

Lai saprastu, kur tērējam savu naudu, ieraudzītu iespējas ietaupīt un plānotu uzkrājumus, finansiāli viedi cilvēki bieži vien plāno finanses un seko līdzi iztērētajam. Tieši tādu pašu iemeslu dēļ budžeta plāns ir nepieciešams arī uzņēmumiem. Budžets ir naudas vienībās sastādīts uzņēmuma darbības plāns konkrētam kalendārā laika periodam.

Budžets ir naudas vienībās sastādīts uzņēmuma darbības plāns konkrētam kalendārā laika periodam.

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Budžets palīdz uzņēmumiem izprast izmaksas un sekot līdzi mērķu sasniegšanai. Bez budžeta veidošanas ir grūti saprast tēriņu ietekmi uz uzņēmējdarbību. Ar parastu peļņas un zaudējumu atskaiti un bilanci bieži vien ir par maz, lai veiksmīgi izprastu un pārvaldītu uzņēmuma finanses, ja tie nav veidoti balstoties uz uzņēmuma operatīvās darbības pamatiem.

Kāda ir tā funkcionalitāte?
Budžeta fails

Budžeta fails tiek savienots ar uzņēmuma grāmatvedības uzskaites sistēmas atskaitēm. Budžets iekļauj sevī ne tikai peļņas un zaudējumu, naudas plūsmas budžetu, un bilances prognozi, bet arī finansējuma, investīciju un nolietojumu grafikus, motivācijas sistēmu, iepirkumu plānu, sadarbības partneru nosacījumus, apgrozāmo līdzekļu prognozi. Tas ļauj detalizēti prognozēt visus ieņēmumus un izmaksas pa mēnešiem, un/vai produktu grupām vai struktūrvienībām, kas veido strukturētu pieeju rezultātu uzlabošanai.

 

Iespēja ātri mainīt svarīgākos pieņēmumus

Galvenā budžeta iezīme ir iespēja ātri mainīt svarīgākos pieņēmumus par uzņēmuma attīstību ietekmējošiem ārējiem faktoriem, kas automātiski atspoguļosies visās finanšu plāna pozīcijās. Šādā veidā ir iespējams ātri veikt dažādu scenāriju analīzi un koriģēt savu rīcības plānu, atkarībā no situācijas.

 

Izpildes analīze

Budžeta fails ietver sevī arī izpildes analīzes modeli, kas ļauj redzēt, vai nostādītie mērķi un ieceres pa gadu ir piepildījušās, un ļauj veiksmīgāk prognozēt budžetu nākamajam gadam. Izpildes sistēma tiek savienota ar grāmatvedības sistēmas atskaitēm un budžeta failu, kas kopā parāda uzņēmuma rezultātu analīzi attiecībā pret budžetu.

 

Kā tas tiek veidots?

Budžeta izstrāde parasti sākas ar biznesa mērķu izvirzīšanu un to izteikšanu skaitļos. Veiksmīgai plānošanai un budžeta darbībai ir nepieciešams vienoties par pamatuzstādījumiem vai galvenajem pieņēmumiem, kas ietekmē visu biznesa darbību (piemēram, materiālu cenu kāpšana, uzcenojums, valūtas kursi, utt.). Kad šie sagatavošanas darbi ir veikti, var sākties darbs pie īstās budžeta izveides – apgrozījuma, dažādu atsevišķu struktūrvienību (piemēram, produktu līniju, veikalu, valstu) plānošanas, kā arī administrācijas izmaksu plānošanu. Šos galvenos virzienus apvienojot jeb konsolidējot, ir izveidots budžeta uzmetums, kuru vēl nepieciešams apstiprināt. Līdz apstiprināšanai ierasts, ka budžetu nepieciešams izskatīt un uzlabot pārstrādes laikā. Pēc tam tiek veikta izpildes analīze, salīdzinot budžetā ieplānotos mērķus ar reālo uzņēmuma darbības gaitu. Atsevišķos gadījumos budžets var tikt koriģēts gada vidū, balstoties uz izpildes analīzi un uz jauniem mērķiem.

budžeta izstrādea

 

Ja vēlies veikt budžeta izstrādi savam uzņēmumam, sazinies ar mums:

Leave a Reply