Budžeta izstrāde

Biznesa stratēģija izteikta skaitļos

Ko nozīmē Budžeta izstrāde?

Budžets – uzņēmuma darbības plāns nākamajam gadam, kas izteikts skaitļos. Visas plānotās darbības (sortimenta paplašināšana, jauna veikala atvēršana, jaunu iekārtu iegādāšanās, u.c.) var izteikt skaitļos un gūt priekšstatu par šo darbību ietekmi uz finanšu rezultātiem.

Lai arī vizuāli mūsu izstrādātie budžeti ir līdzīgi viens otram, to būtība atšķiras, jo katram klientam tiek radīts unikāls produkts. Savā darbā iedziļināmies klienta darbības specifikā, saprotam, kā savā starpā saistās ieņēmumi ar mainīgām izmaksām, kādi ir uzņēmuma galvenie riska faktori. Rezultātā katram klientam tiek radīts vajadzībām nepieciešamais produkts, kas ļauj modelēt dažādu parametru ietekmi uz uzņēmuma finanšu rezultātiem.

Priekšrocības

Ar AG Capital veidotajiem budžetiem klienti var ātri un vienkārši saņemt atbildes uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem:

Ko pārdošanas apjomu kritums nozīmēs uzņēmuma kopējiem rezultātiem (1)

AG Capital budžetos ir ļoti vienkārši nomainīt galvenos riska faktorus. Piemēram, kokapstrādes uzņēmumiem produkcijas pašizmaksa ir atkarīga no koksnes iepirkuma cenas. Ar pāris klikšķiem, nomainot plānoto izejvielu cenu, ir iespējams uzreiz saprast, kā tas ietekmēs uzņēmuma peļņu un naudas plūsmu. Šādā veidā var viegli izstrādāt vairākus attīstības scenārijus un jau laicīgi izstrādāt savu atbildes reakciju, iestājoties nelabvēlīgiem scenārijiem.

Izpildes analīze ir piesaistīta grāmatvedības datiem un aizpildās automātiski. Tas nozīmē, ka jebkurā brīdī ir iespējams izveidot budžeta izpildes atskaiti vien 5 minūtēs.

Funkcionalitāte

Parasti mūsu izstrādātie budžeti, sevī ietver šādas funkcijas (protams, atkarībā no uzņēmuma specifikas):

 • Atdalītus peļņas un zaudējumu budžetu un naudas plūsmas budžetu;
 • Bilances prognozi pa mēnešiem;
 • Detalizētu ieņēmumu prognozi pa mēnešiem, pa produktu grupām, pa struktūrvienībām;
 • Detalizētu prognozi uzņēmuma izmaksu pozīcijām;
 • Darbinieku atalgojuma prognozi, kas tiek piesaistīts to ietekmējošiem rādītājiem (pārdošanas apjomiem, debitoru līmenim, u.c.)
 • Iespēju veidot produkcijas iepirkumu plānu atkarībā no prognozētās situācijas tirgū un plānotajiem pārdošanas apjomiem;
 • Optimāla krājumu līmeņa uzturēšanas aprēķinu;
 • Prognozi par iespējamiem norēķiniem ar piegādātājiem, kā arī iespējamos samaksas grafikus konkrētiem piegādātājiem;
 • Prognozi par iespējamiem norēķiniem ar debitoriem, kā arī iespējamos samaksas grafikus konkrētiem debitoriem;
 • Iespēju ātri mainīt svarīgākos pieņēmumus par uzņēmuma attīstību ietekmējošiem ārējiem faktoriem, kas automātiski atspoguļosies visās finanšu plāna pozīcijās. Šādā veidā būs iespējams ātri veikt dažādu scenāriju analīzi un koriģēt savu rīcības plānu, atkarībā no situācijas;
 • Budžeta izpildes analīzes modelis, kas tiktu piesaistīts uzņēmuma uzskaites sistēmas atskaitēm. Izpildes dati tiks automātiski eksportēti izpildes analīzes failā no uzskaites sistēmas atskaitēm;
 • Citi ar augstāk minētajām problēmām saistītie aprēķini.

Pēc izstrādes uzņēmuma vadība un iesaistītie darbinieki tiek apmācīti darbam ar budžetēšanas sistēmu.

Cenas

Budžeta plānošanas un kontroles modeļa izstrāde mūsu klientiem parasti izmaksā no 1500 līdz 4000 eiro (atkarībā no uzņēmuma mēroga un biznesa procesu sarežģītības). Rezultātā klienti iegūst skaidru priekšstatu par savu lēmumu ietekmi uz uzņēmuma nākotnes finanšu situāciju. Bieži vien šo lēmumu ietekme ir mērāma simtos tūkstošos.

Papildus tam, pilnīgi iespējams, ka, iedziļinoties uzņēmuma finanšu rādītājos, izstrādes laikā atradīsim iespēju ieekonomēt un atmaksāsim investīcijas modelī.

Ja vēlaties plānveidīgi attīstīt savu uzņēmumu, rakstiet uz info@agcapital.eu vai zvaniet mums uz +371 29992271, lai vienotos par tikšanās laiku.

Demo

Piedāvājam iespēju lejupielādēt AG Capital izstrādātā budžeta plāna un izpildes analīzes kontroles faila paraugus.

BUDZETS (2)

 

 

Spied šeit, lai lejupielādētu budžeta plāna demo failu!

 

 

 

 

IZPILDES_ANALIZE (2)

 

 

Spied šeit, lai lejupielādētu izpildes analīzes demo failu.

 

 

 

 

 

1,286 (1)