Naudas plūsmas budžets

Kuriem piegādātājiem maksājam vispirms?

Pakalpojums

Vairāki mūsu klienti savā ikdienas darbā izmanto AG Capital izstrādāto īstermiņa naudas plūsmas plānošanas rīku, kas ļauj precīzi saplānot maksājumus un preču iepirkumus. Šī rīka ieviešana notiek ātri un var uzreiz sniegt būtiskus uzlabojumus finanšu plānošanā, kā arī palīdzēt pieņemt pareizos lēmumus attiecībā uz naudas līdzekļu sadalīšanu.

Pakalpojuma ietvaros naudas plūsmas modelis tiek speciāli pielāgots katra uzņēmuma grāmatvedības atskaitēm, kas nodrošina tā aizpildīšanu bez lieka laika patēriņa. Uzņēmumi, kuri izmanto šādu modeli, tā aizpildīšanai ikdienā patērē no desmit minūtēm līdz pusstundai, atkarībā no tā, cik garš periods tiek prognozēts.

Mūsu izstrādātais modelis ļaus plānot naudas plūsmu arī ilgtermiņā, paredzot situāciju ar līdzekļu pieejamību, atkarībā no veikto pasūtījumu apjomiem.

Funkcionalitāte

  • Iespēja prognozēt situāciju ar naudas līdzekļiem uzņēmumā līdz 1 gadam uz priekšu ar detalizāciju pa dienām;
  • Iespēja ielikt modelī vairākus uzņēmuma specifiskus riska faktorus un prognozēt to ietekmi uz kompānijas rezultātiem;
  • Iespēja prognozēt vairākus attīstības scenārijus un šādā veidā prognozēt iespējamās dividendes, vai arī nepieciešamo līdzekļu apjomu no īpašniekiem, kā arī to atgriešanas termiņus;
  • Iespēja ātri no grāmatvedības sistēmas importēt datus par piegādātāju izrakstītajiem rēķiniem, kā arī mainīt plānotos apmaksas termiņus;
  • Iespēja ātri no grāmatvedības sistēmas importēt datus par pasūtītājiem izstādītajiem rēķiniem, kā arī mainīt plānotos naudas saņemšanas termiņus;
  • Iespēja viegli prognozēt lielākos regulāros maksājumus;
  • Grafiks ar naudas līdzekļu pieaugumu/kritumu/pieejamību pa dienām, vairākiem scenārijiem.

Cenas

Parasti šie aprēķini klientiem izmaksā no 500 līdz 1000 eiro (+ PVN, atkarībā no aprēķinu sarežģītības). Rezultātā klienti iegūst skaidru priekšstatu par plānoto naudas plūsmu un var dot pamatotus solījumus saviem piegādātājiem par kavēto rēķinu reāliem apmaksas termiņiem.

Demo

Piedāvājam iespēju lejuplādēt AG Capital izstrādātā naudas plūsmas budžeta paraugu.

naudas_plusmas_budzets

Īstermiņa naudas plūsmas budžets – Demo