ES fondu piesaiste

Eiropas nauda Jūsu biznesa attīstībai

ES fondu piesaiste

Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu klāstu ES struktūrfondu līdzekļu piesaistei un apguvei, sākot ar visatbilstošākās programmas izvēli un beidzot ar finansējuma ieskaitīšanu klienta norēķinu kontā:

Untitled design (1)

  • Klienta idejai atbilstošākas ES struktūrfondu programmas identificēšana;
  • Projekta idejas pilnveidošana un projekta idejas pielāgošana ES struktūrfondu programmas noteiktajām vadlīnijām;
  • Projekta pieteikuma, finanšu un biznesa plāna izstrāde saskaņā ar ES struktūrfondu programmas norādēm un noteiktajām vadlīnijām;
  • Citu projekta dokumentu izstrāde mūsu kompetences ietvaros;
  • Obligāto iepirkuma procedūru rīkošana un iepirkuma procedūru atskaites dokumentācijas sagatavošana;
  • Projekta realizācijas koordinēšana ar visām iesaistītajām pusēm.
  • Projekta atskaites dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana sadarbības iestādē (CFLA, LAD, LIAA).

Mūsu sagatavotā dokumentācija būs piemērota arī banku finansējuma piesaistē.

Cena

ES fondu piesaistes cena ir atkarīga no darba apjoma konkrētās programmas ietvaros un atgūstamas finansējuma summas. Sazinieties ar mums, lai precizētu iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu biznesam un saņemtu sadarbības piedāvājumu. Atcerieties, ka mūsu pakalpojumus var iekļaut projekta atbalstāmajās izmaksās un saņemt ES fondu līdzfinansējumu arī uz tiem.

Bezmaksas konsultācija