Finanšu modelēšana

Dinamisks finanšu plāns

Finanšu modelēšanas pakalpojums

Finanšu modelis ir dinamisks finanšu plāns, kas paredz automātiskas izmaiņas atkarībā no darbības apjoma. Piemēram, paceļot produkcijas cenu par 5%, finanšu modelī automātiski tiek pārrēķināti gan ieņēmumi, gan algu līmenis, naudas plūsma, peļņa, apgrozījuma kritums un citi parametri.

Ar šāda modeļa palīdzību uzņēmumi savlaicīgi var prognozēt dažādiem attīstības scenārijiem nepieciešamo naudas daudzumu. Modelī ir ņemti vērā dažādi riski, piemēram, straujš izejvielu cenu kāpums vai nepietiekami pārdošanas apjomi.

Tipisks finanšu modelis ietver peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances un naudas plūsmas nākotnes prognozes, kā arī palīg aprēķinu tabulas (piemēram, kredīta atmaksas grafikus vai nolietojuma prognozes). Sarežģītākās variācijās finanšu modeli lieto uzņēmumu novērtēšanai, kapitāldaļu pirkšanas/pārdošanas darījumos u.c.

Finanšu modeļus izmanto, lai:

  • piesaistītu bankas finansējumu;
  • piesaistītu investīcijas;
  • novērtētu uzņēmumu;
  • pieņemtu lēmumus par uzņēmuma pirkšanu/pārdošanu;
  • pieņemtu lēmumus par kapitālieguldījumiem;
  • plānotu uzņēmuma attīstību un operacionālu darbību (budžetēšana).

Piemērs

scott-blake-x-ghf9LjrVg-unsplash (1)

Finanšu modelēšana palīdz uzņēmumam izvairīties no situācijām, kad pārlieku straujas attīstības rezultātā tas varētu nonākt finanšu grūtībās. Kāds būvniecības uzņēmums, ar kuru AG Capital sadarbojās, pēc veiksmīgi noslēgta gada prognozēja divarpus reižu lielāku pasūtījumu apjomu un ļoti labu peļņu. Taču naudas plūsmas plāns liecināja, ka uzņēmums jau pašā gada sākumā nonāktu ļoti nepatīkamā situācijā – bija jāpērk materiāli un jāmaksā būvniekiem, taču peļņa bija sagaidāma vien krietni vēlāk. Lai izvairītos no situācijas, kad uzņēmums nespētu finansēt saņemtos pasūtījumus, tā vadība nolēma iet pakāpeniskas, nevis straujas izaugsmes ceļu.

Cena

Finanšu modeļa izstrāde mūsu klientiem parasti izmaksā no 1500 līdz 4000 eiro (atkarībā no uzņēmuma mēroga un biznesa procesu sarežģītības). Rezultātā klienti iegūst priekšstatu par savu lēmumu ietekmi uz uzņēmuma nākotnes finanšu situāciju ar iespēju redzēt arī stratēģijas izmaiņas finanšu plānā.

Ja vēlaties plānveidīgi attīstīt savu uzņēmumu, rakstiet uz info@agcapital.eu vai zvaniet mums uz +371 29992271, lai vienotos par tikšanās laiku.

Bezmaksas konsultācija