Investīciju projektu analīze

Ar aprēķiniem pamatoti investīciju lemumi

Pakalpojums

Jauno investīciju projektu novērtēšana palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu par to, vai ir lietderīgi ieguldīt līdzekļus jauna projekta vai biznesa virzienā (vai arī iekārtā, veikalā, klientā, produktā). AG Capital aprēķini parādīs, kādi faktori visvairāk ietekmē jaunā projekta rezultātus, cik ātri tas atpelnīsies, kādi ir bezzaudējuma pārdošanas apjomi (arī mainoties galvenajām izmaksu pozīcijām), kā arī izvērtēt/salīdzināt dažādus projekta attīstības scenārijus.

Darba ietvaros mēs izstrādājam aprēķinu formu, ar kuras palīdzību ir iespējams izveidot jaunā projekta attīstības finanšu plānu ar iespēju elastīgi mainīt svarīgākos pieņēmumus.          

Funkcionalitāte

  • Iespēja mainīt svarīgākos pieņēmumus, t.sk. modelēt nezināmās lietas, par jauno projektu (piem. iespējamo telpu nomas maksas apjomu kamēr vēl notiek telpu meklēšana; darbinieku skaitu un algas utml.);
  • Projekta neto pašreizējās vērtības aprēķins (NPV, Net Present Value) – šis rādītājs palīdzēs noteikt, vai ir lietderīgi uzsākt projektu, jeb labāk ieguldīt līdzekļus kaut kur citur;
  • Projektam nepieciešamo naudas līdzekļu apjoma aprēķins, ņemot vērā arī līdzekļus, kas ieguldīti debitoros un krājumos. Kritiskā mēneša noteikšana no naudas plūsmas viedokļa;
  • Vairāku apgrozījuma scenāriju salīdzinājums (piemēram minimālo, maksimālo un vidējo scenāriju);
  • Iespēja izveidot bezzaudējuma scenāriju, noteikt bezzaudējuma apgrozījuma līmeni, kā arī ātri veikt pārrēķinus, mainoties pieņēmumiem;
  • Grafisks attēls projekta naudas plūsmas attīstībai.

Cenas

Parasti šie aprēķini tiek veikti uzņēmuma iekšējām vajadzībām (investīciju lēmuma pieņemšanai) un klientiem izmaksā no 500 līdz 1500 eiro (+ PVN, atkarībā no aprēķinu sarežģītības). Rezultātā klienti iegūst skaidru priekšstatu par projektu, kurā tie plāno ieguldīt savus līdzekļus, kā arī par galvenajiem riska faktoriem un nepieciešamiem pārdošanas apjomiem.

Demo

Piedāvājam iespēju lejuplādēt AG Capital izstrādātā kapitālieguldījumu atdeves prognozes faila paraugu (angļu valodā) – restorānu nozarei.

investiciju_projekts

ROI Analīze Demo