Rentabilitātes analīze

Kura nodaļa velk Jūsu biznesu uz leju?

Pakalpojuma apraksts

supermarket-949913_1280Uzņēmuma kopējos rezultātus veido atsevišķu nodaļu/produktu grupu/klientu/darbinieku rezultātu kopsumma. Praktiski jebkurš uzņēmums spēj identificēt šādas kopējo rezultātu sastāvdaļas.

Rentabilitātes analīze palīdzēs laicīgi identificēt problēmas struktūrvienību līmenī, nevis uzņēmuma līmenī, novērtēt krājumu atbilstību katras konkrētās biznesa vienības apgrozījumam, novērtēt vai konkrētā biznesa virziena katras izmaksu pozīcijas apjoms ir adekvāts ieņēmumiem, kā arī salīdzināt struktūrvienību sniegumu savā starpā. Līdzīga loģika attiecas arī uz produktu grupu, noieta kanālu un darbinieku rentabilitātes aprēķiniem.

Arī šajā pakalpojumā, tāpat visos pārējos AG Capital veidotajos modeļos, aprēķinu formas ir pēc iespējas automatizētas – to aizpildīšana notiks automātiski no grāmatvedības un/vai noliktavas datiem.

Funkcionalitāte:

  • Ieņēmumu un tiešo ražošanas/pārdošanas izdevumu sadalījums pa struktūrvienībām, pa mēnešiem, pa produktu grupām;
  • Netiešo izdevumu sadalījums pa struktūrvienībām, pa mēnešiem, saskaņā ar Pasūtītāja noteiktiem principiem (piemēram, sadalot netiešās izmaksas, attiecinot tās pret katras struktūrvienības apgrozījumu vai bruto peļņu);
  • Ikmēneša kopējo uzņēmuma rezultātu (peļņas un zaudējumu aprēķina) sadalījums pa struktūrvienībām, katras struktūrvienības peļņas vai zaudējumu aprēķins;
  • Kopsavilkums par katras struktūrvienības sniegumu gada garumā;
  • Iespēja veidot struktūrvienību reitingus pēc dažādiem parametriem (apgrozījums, vidējā atlaide, bruto vai neto peļņa utml);
  • Nepieciešamā bezzaudējuma apgrozījuma aprēķins katrai struktūrvienībai, ņemot vērā viņa vidējo uzcenojumu;
  • Struktūrvienību efektivitātes noteikšana, atkarībā no uzņēmuma
  • Struktūrvienību efektivitātes noteikšana, atkarībā no uzņēmuma specifikas, pa mēnešiem (piemēram, apgrozījums uz m2, vidējā krājumu aprite, vidējā peļņa uz vienu klientu, utml);
  • Iespēja attiecināt uz struktūrvienībām arī t.s. „ekonomiskās” izmaksas, kas neatspoguļojas grāmatvedības uzskaitē, piemēram, krājumos vai debitoros iesaldētās naudas alternatīvo vērtību;
  • Aizpildīšanas automatizācija – izpildes dati tiks automātiski eksportēti rentabilitātes failā no uzskaites sistēmas atskaitēm.

Cenas

Rentabilitātes analīzes modeļa izstrāde mūsu klientiem parasti izmaksā no 750 līdz 1500 eiro + PVN (atkarībā no uzņēmuma mēroga un biznesa procesu sarežģītības). Rezultātā klienti iegūst skaidru priekšstatu par nerentablām sastāvdaļām savā biznesā un var ātri tās likvidēt vai uzlabot to sniegumu.

Ja Jūs vēlaties detalizēti izpētīt sava uzņēmuma rezultātus, rakstiet uz info@agcapital.eu vai zvaniet mums uz +371 29992271, lai vienotos par tikšanās laiku.

Demo

Piedāvājam iespēju lejupielādēt AG Capital izstrādātās rentabilitātes analīzes modeļa paraugu.

rentabilitates analīze

Rentabilitātes analīze