Personāla akciju opciju ieguvumi tagad plašāk pieejami arī Latvijā!

///
Comment0
/
Categories

Bieži sastopama prakse rietumvalstīs ilgtermiņa motivācijas sistēmas veidošanā, nodokļu atvieglojumos un konkurentspējas veicināšanā ir akciju opciju piešķiršana darbiniekiem. Visvienkāršāk pielietot šo praksi ikdienā ir AS kompānijām, kas kotētas biržā, jo šo kompāniju vērtība ir vieglāk nosakāma, taču start-up un citas kompānijas arvien vairāk pārņem šo ieradumu. Kopš Decembra, Latvijas Uzņēmumu ienākuma nodokļu likumā pieņemtie grozījumi paredz, ka arī SIA kompānijas drīkst pielietot šo praksi. Šajā rakstā vēlamies jūs iepazīstināt ar akciju opciju definīciju, ieguvumiem no tām, kā arī likumā noteiktajiem nosacījumiem.

Ko nozīmē akciju opcijas darbiniekiem?

Uzņēmuma ienākumu nodokļa likumā noteiktā definīcija skan šādi: Akcija ir “akcija, paja, kapitāla daļa vai citas tiesības saņemt dividendes.” Citiem vārdiem sakot, akciju opcijas piešķir darbiniekam tiesības pēc kāda laika par brīvu saņemt vai arī nopirkt akcijas uzņēmumā par noteiktu summu. Papildus ieguvums veidojas no fakta, ka akcijas cena opcijā parasti ir zemāka par tirgus vērtību. Piešķirot personāla opcijas, uzņēmums nodrošina to, ka pēc kāda laika darbinieks varēs iegūt uzņēmuma akcijas. Šīs akcijas darbiniekam nodrošina iespēju saņemt dividendes, iespējams tiek arī piešķirtas balsstiesības, kā arī darbinieks ir tiesīgs pārdot šīs akcijas. Akciju opcijas dažkārt piešķir tikai valdes locekļiem vai darbiniekiem ar sevišķiem nopelniem, bet jaunākos uzņēmumos nereti tās ir visiem darbiniekiem.

Populāras kompānijas ASV, kas pielieto šo praksi ir Microsoft, Google, Tesla, u.c. Latvijā šo kompāniju sarakstā ietilpst Madara Cosmetics, Printify, HansaMatrix.

Lai gan parasti ieguvums no akcijām ir apliekams ar algas nodokli (darbinieks labumu gūst sakarā ar darba attiecībām), izpildot specifiskus nosacījumus, nodoklis netiek piemērots.

Kādi ir šie nosacījumi?

a) akciju pirkuma tiesību minimālais turēšanas periods (periods no akciju pirkuma tiesību piešķiršanas dienas līdz dienai, kad darbinieks ir tiesīgs uzsākt akciju pirkuma tiesību īstenošanu) ir ne mazāks kā 12 mēneši,

b) akciju pirkuma tiesību minimālajā turēšanas periodā darbinieks ir darba attiecībās ar kapitālsabiedrību, kura piešķīrusi maksātājam akciju pirkuma tiesības.

c) divu mēnešu laikā pēc tam, kad darbiniekiem beidzies periods, kurā varēja pieteikties uz akciju pirkuma tiesībām, vai piešķirtas akciju pirkuma tiesības, darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam Ministru kabineta noteikto informāciju par pieteikuma saņemšanu.

d) akciju pirkuma tiesības tiek īstenotas ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad izbeigtas darba attiecības starp maksātāju un darba devēju.

e) kapitālsabiedrība, kura piešķīrusi maksātājam akciju pirkuma tiesības, vai ar to saistīta persona likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē nav izsniegusi maksātājam aizdevumu, kas nav atmaksāts līdz akciju pirkuma tiesību īstenošanas brīdim.

Kādi ir ieguvumi?

1

 

Akciju opcijas palīdz piesaistīt uzņēmumam talantīgus darbiniekus, kas ir patiesi ieinteresēti uzņēmuma izaugsmē. Tāpat, tās palīdz “paturēt” darbiniekus ilgtermiņā un motivēt. Tā kā akcijas cena ir tiešā veidā atkarīga no uzņēmuma veiksmīgas darbības, darbinieki ir ieinteresēti ne tikai pildīt KPIs bet arī darīt vairāk, lai uzņēmums sasniedz izvirzītos mērķus, strādā ar lielu peļņu un rentabli, jo uzņēmums kļūst par daļu no darbinieka īpašuma. Tiek domāts ne tikai par cita cilvēka labumu, bet arī par savu labklājību. Šis veicina arī komandas darbu un darbinieku savstarpējo uzraudzīšanu. Journal of Finance pētījumā pierādīts, ka dodot akciju opcijas darbiniekiem, produktivitāte pieaug tieši vidēja lieluma firmām. No šī produktivitātes pieaguma iegūst ne tikai darbinieki, bet arī uzņēmuma vadītāji un akcionāri.

Arī nodokļu slogs var samazināties – ASV pētījumā, raugoties uz S&P 500 un NASDAQ 100 firmām, atklāts, ka vidējais nodokļu rēķins pieaugtu par 9.8% (12.6 milljoniem dolāru), ja firmas maksātu pilnas algas akciju opciju vietā. Kādā citā Journal of Finance pētījumā pierādīts, ka NASDAQ firmām, akciju opciju efekts samazina nodokļu robežlikmi no 31% līdz 5%.

Īpaši noderīgas akciju opcijas darbiniekiem ir mazajiem start-up uzņēmumiem, kas nevar piedāvāt augstas algas un kam nepieciešams augsts likviditātes līmenis. Šāda veida uzņēmumi arī visvairāk lūkojas pēc motivētiem un talantīgiem darbiniekiem. Akciju opciju ieguvums ir redzams jau sludinājumā – tas darbojas kā papildus bonuss nākot strādāt uz kompāniju. Šeit varētu rasties jautājums: kā akciju opcijas palīdz tieši SIA uzņēmumiem, kuras nav kotētas biržā un darbinieki nemaz nevar tirgoties ar akcijām biržā? Uzņēmumam maksājot dividendes, tās saņems visi darbinieki, kam pieder akcijas. Ir taisnība, ka darbiniekiem būs jāgaida kamēr uzņēmums ir publiski tirgots, lai varētu tās pārdot tiešā veidā, taču tās vienmēr ir iespēja pārdot citiem investoriem, īpašniekiem vai pat draugiem. Taču tieši tas palīdz ar darbinieku motivāciju un vēlmi palīdzēt kompānijai attīstīties.

Neskatoties uz to, ka akciju opciju ieguvumi ir acīmredzami, plaši pētīti un pierādīti, ir jāuzmanās lai šo praksi pielietotu pareizi. Ir svarīgi analizēt un saprast 1) stimulus, ko dod daļa no uzņēmuma īpašuma; 2) darba ņēmējiem pieejamie līdzdalības mehānismi, lai rīkotos pēc šiem stimuliem; un 3) korporatīvā kultūra, kas cīnās pret tendencēm, kur darbiniekiem ir ļauts uzdzīvot uz citu rēķina (freeriding).

2

 

Vairāk lasi:

 

 

1,286 (1)

Leave a Reply