Veterināro preču vairumtirgotājs

Project Info

Client Vairumtirgotājs
Skills Pārdošanas analīze

Project Description

Problēmsituācija: “Vai mūsu darbība ir efektīva pēc tādiem rādītājiem kā pārdošanas apjomi, uzcenojumi un krājumi?”

AG Capital piedāvātais risinājums ⇒ Regulārie finanšu analīzes ārpakalpojumi. Mēs veidojām ikmēneša prezentāciju, kas nodrošināja uzņēmumu ar informāciju par labāk/sliktāk pārdotajiem produktiem, produktiem ar augstāko/zemāko uzcenojumu, produktiem ar labākajiem/sliktākajiem krājumu aprites rādītājiem un citiem būtiskiem pamatdarbības rādītājiem. No mūsu sniegtās informācijas, klients saprata, ka produktiem ar lielāko apgrozījumu, uz kuriem viņi lika lielāku uzsvaru, ir viszemākais uzcenojums un ka ir līdzīgi produkti, kuriem ir iespējams uzlikt augstāku uzcenojumu. Kopš tā brīža uzņēmums ir izmainījis pārdošanas personāla prioritātes par labu produktiem ar augstāku uzcenojumu. Rezultātā uzņēmuma bruto peļņa uzlabojās par aptuveni 25%.

UZZINĀT VAIRĀK >>