Restorāns

Project Info

Client Restorāns
Skills Ieguldījumu atdeves aprēķini

Project Description

Problēmsituācija: Uzņēmums plāno atvērt restorānu, kas orientēts uz augstāko tirgus segmentu ar ekskluzīvu atrašanās vietu. Kādas ir nepieciešamās apmeklētības un cenu kombinācijas, lai projekts atpelnītos vismaz 3 gadu laikā?

AG Capital piedāvātais risinājums ⇒ ROI kalkulācijas. Mēs izveidojām kalkulācijas sistēmu, kas ļāva modelēt iespējamos un nepieciešamos pārdošanas apjomus, uzcenojumus, personāla daudzumu un tā izmaksas, nepieciešamās investīcijas, noslodzes rādītājus, fiksētās izmaksas un citus darbības rādītājus.

UZZINĀT VAIRĀK >>